Samen zorgen wij voor een passende uitvaart, met oog voor alle wensen

Uw uitvaart is onze zorg. Met begeleiding, troost en begrip staan wij naast u: direct na het overlijden, bij de organisatie van de begrafenis of crematie en tijdens en na de uitvaart. Want bij een sterfgeval moet u veel verwerken. En tegelijkertijd is er van alles te organiseren. Uitvaartverzorging Zuid-Oost Groningen regelt het samen met u

Wat te doen bij overlijden van een dierbare?

  • Bel uw eigen of de dienstdoende huisarts voor een verklaring van overlijden, bewaar deze verklaring goed!
  • Bel ons Centraal meldnummer bij overlijden (0597) 612474. Dit is dag en nacht bereikbaar.
  • Stel directe familieleden en vrienden op de hoogte.
  • Zoek uit of de overledene orgaandonor is (via huisarts), het lichaam ter beschikking stelt aan de wetenschap, of er een testament is (Centraal Testamentenregister) en of de overledene laatste wensen heeft vastgelegd.

Leg alvast belangrijke documenten klaar:

  • ID-bewijs of paspoort
  • legitimatiebewijs van opdrachtgever uitvaart
  • trouwboekje of partnerregistratie
  • uitvaartpolis
  • verklaring van overlijden
Meer informatie aanvragen

Wilt u meer informatie ?

Heeft u vragen of wilt u meer informatie ? Vul dan dit formulier in en wij zullen z.s.m. contact met u opnemen.