Uitvaartmaatschappij Ter Apel

De Onderlinge Uitvaartmaatschappij “Ter Apel en Omstreken” U.A. is een natura uitvaart-verzekerings- maatschappij, dat wil zeggen dat wij de uitvaart (begrafenis of crematie) regelen in daadwerkelijke vorm.

De onderlinge uitvaartmaatschappij “Ter Apel en Omstreken” U.A. is opgericht in 1911 als gevolg van veranderde sociale en maatschappelijke omstandigheden. Vroeger was het begraven (van crematie was toen nog geen sprake) een “noaberdienst”, waarbij de buren zorgden voor het afleggen, kisten en begraven volgens de regels zoals die golden voor het buurtschap. Zo rond 1900 begint de noaberhulp te vervagen. Dit had tot gevolg dat in 1911 besloten werd tot het oprichten van een begrafenisvereniging. In die honderd jaar van ons bestaan is er veel veranderd in het uitvaartwezen.

Ook beschikken wij over een eigen aula in Ter Apel met drie opbaarkamers, tevens kan men thuis opgebaard worden, waarbij gebruik wordt gemaakt van een koeltoestel. Wat gebleven is, is de “noabergedachte” zoals die honderd jaar geleden terug reeds bestond.

                                                    alt      

Ons werkgebied beperkt zich niet alleen tot Ter Apel maar eveneens tot de wijde omgeving. Door de Nederlandse Bank is ons vergunning verleend als bedoeld in artikel 11 van de Wet toezicht natura-uitvaartverzekeringsbedrijf. Dit betekend voor u als lid/verzekerde, dat u met een financieel gezonde vereniging te doen hebt, die jaarlijks getoetst wordt of zij nog aan de gestelde eisen voldoet.

Onze verzekering dekt alle elementaire uitvaartkosten zoals; personele diensten, kist, rouwauto, rouwdrukwerk enz...

Voor andere bijkomende kosten zoals een koffietafel, grafkosten, kosten van een monument , bloemen enz., kunt u zich aanvullend verzekeren bij Uitvaartverzekeringsmaatschappij Twenthe N.V. in Enschede.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons kan kantoor in Oude Pekela (0597) 61 23 53 of door middel van ons contactformulier.

Wij werken samen met 2 andere Uitvaartverenigingen in Oost Groningen. Daartoe hebben wij de Coöperatieve Uitvaart Organisatie Groningen (CUOG) en Uitvaartverzorging Zuid-Oost Groningen BV (ZOG BV) opgericht.

Wij verzorgen ook uitvaarten van "niet leden" van onze vereniging.

Centraal meldnummer bij overlijden: 0597 – 612474 of 0599 - 587658, beide nummers zijn dag en nacht bereikbaar.

 

template joomla 1.7