Uitvaartcentra

Rouwcentrum Vijverhof
Dr. Bekenkampstraat 44
9561 RE Ter Apel
Meer informatie
 

Verzekering Uitvaartmaatschappij Ter Apel

Onze verzekering dekt alle elementaire uitvaartkosten zoals personele diensten, kist, rouwauto en rouwdrukwerk. Voor bijkomende kosten zoals een koffietafel, grafkosten, kosten van een monument en bloemen kunt u zich aanvullend verzekeren bij Uitvaartverzekeringsmaatschappij Twenthe N.V. in Enschede.

Uitvaartverzorging

Onze uitvaarten worden verzorgd door Uitvaartverzorging Zuid-Oost Groningen BV, een samenwerkingsverband met uitvaartverenigingen in Oude Pekela en Scheemda.

Contributie

79,50 euro per persoon per jaar

Kinderen

Kinderen tot 18 jaar – ook van samenwonenden – zijn gratis meeverzekerd, mits aangemeld bij de verzekerde ouder(s).

Adres- en gezinswijzigingen

Wij verzoeken u wijzigingen in uw persoonlijke gegevens zo spoedig mogelijk schriftelijk door te geven

Verstrekkingspakket

Voor leden geldt bij overlijden recht op een geldelijke tegemoetkoming in de kosten volgens de statuten en het huishoudelijk regelement en het gekozen pakket, mits de contributie is betaald.

Vergoeding

De maximale vergoeding bedraagt voor de nieuwe regeling € 2650.-- Oude regeling € 1940.-. De waarde van bovengenoemde wordt jaarlijks vastgesteld en geldt tevens als basis voor een uitkering als de uitvaart elders plaats vindt. De bovenstaande waarden gelden uitsluitend binnen het werkgebied van de vereniging. De eventuele meerkosten komen voor rekening van de nabestaanden.

 

Ledenadministratie

Coöperatieve Uitvaartorganisatie Groningen Oude Pekela tel. (0597) 612353 bereikbaar op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9.00-12.00 uur.

Contributienota

Op uw nota staan alle verzekerden vermeld. Wij verzoeken u dringend om te controleren of alle gegevens juist zijn en wijzigingen per omgaande aan de ledenadministratie door te geven.

Rechten op uitkering

Bij niet tijdige betaling van de contributie komen uw rechten op een uitkering te vervallen. Dit is eveneens het geval als de contributienota onbestelbaar retour komt als gevolg van een adreswijziging die niet schriftelijk is doorgegeven en in geval van royement door uitvaartmaatschappij Ter Apel en Omstreken.

Automatische incasso

Het niet tijdig betalen kunt u voorkomen door de contributie door ons automatisch te laten incasseren. Het overgrote deel van de leden maakt reeds gebruik van deze mogelijkheid. Kiest u voor betaling per acceptgiro, dan brengen wij € 2,50 administratiekosten in rekening.

Lid worden

Iedereen kan zich aanmelden als lid. Bent u jonger dan 45 jaar, dan betaalt u geen entreegeld. Vanaf de leeftijd van 45 jaar betaalt u een inkoopbedrag. Meer informatie is verkrijgbaar bij de ledenadministratie, tel.: (0597) 612353.

Meer informatie aanvragen

Wilt u meer informatie ?

Heeft u vragen of wilt u meer informatie ? Vul dan dit formulier in en wij zullen z.s.m. contact met u opnemen.