Uitvaartcentra

Rouwcentrum Scheemda
Gasthuislaan 15
9679 AS Scheemda
Meer informatie
Aulabeheerster
mevr. J. Weber-Koetje
tel (0597)552293
mobiel 06-10674541
 

Uitvaartverzekering Scheemda

Uitvaartverzorging

Onze uitvaarten worden verzorgd door Uitvaartverzorging Zuid-Oost Groningen BV in Oude Pekela, een samenwerkingsverband van Uitvaartverzorging Scheemda met uitvaartverenigingen in Oude Pekela en Ter Apel. Bij overlijden zijn wij 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar op tel. (0597) 612474.

Leden

Voor verzekerde leden geldt dat er bij overlijden recht op een geldelijke tegemoetkoming in kosten volgens de statuten ontstaat, mits de contributie is betaald. Deze vergoeding is m.i.v. 1 januari 2021 vastgesteld voor zowel begrafenis als crematie op maximaal 1500 euro. Deze waarde wordt jaarlijks vastgesteld en geldt tevens als basis voor een uitkering als de uitvaart elders plaatsvindt, maar geldt uitsluitend binnen het werkgebied van de vereniging. Eventuele meerkosten zijn voor rekening van de nabestaanden.

Verzekerden

Op de nota staan alle verzekerden vermeld. Wij verzoeken u dringend te controleren of alle persoonsgegevens correct zijn en eventuele onjuistheden per omgaande aan de administratie door te geven.

Kinderen

Kinderen tot 18 jaar zijn gratis meeverzekerd, mits aangemeld. Kinderen tot 18 jaar van samenwonenden zijn eveneens gratis meeverzekerd, mits zij zijn aangemeld bij de verzekerde ouder.

Lid worden

Indien u nog geen lid bent, kunt u zich alsnog aanmelden. Bent u jonger dan 35 jaar, dan kunt u lid worden zonder entreegeld. Bent u ouder, dat betaalt u bij lid worden een inkoopbedrag. Informatie hierover is verkrijgbaar bij de ledenadministratie, tel. (0597) 612353.

Opzeggen lidmaatschap

Opzeggen van het lidmaatschap kan alleen schriftelijk met inachtneming van een opzeggingstermijn van tenminste vier weken voor het einde van het boekjaar.

Contributie

De contributie bedraagt:

  • 107 euro per gezin
  • 61 euro per volwassene

Premie per incasso

De contributie wordt binnen een aantal dagen na ontvangst van de lidmaatschapskaart automatisch afgeschreven van uw rekening. 

Premie per acceptgiro

Betaalt u nog per acceptgiro en wilt u in aanmerking komen voor een contributiekorting van € 2,50 dan kunt u de vereniging machtigen voor automatische incasso. Kiest u wel voor betaling per acceptgiro, dan verzoeken wij u het verschuldigde bedrag binnen 14 dagen over te maken.

Thuisopbaring

Thuisopbaring is bespreekbaar met de uitvaartleider. Hiervoor behoort het gebruik van een mobiele thuiskoeler tot de mogelijkheden.

Geluidsinstallatie

Het is mogelijk om op de begraafplaats gebruik te maken van een geluidsinstallatie.

Rechten op uitkering

Bij niet tijdige betaling van de premie of contributie vervallen de rechten op een uitkering van de vereniging. Dat geldt ook als de premie- of contributienota onbestelbaar retour komt als gevolg van een adreswijziging die niet aan ons is doorgegeven en bij een door het bestuur genomen besluit tot royement als lid van Algemeen Belang Scheemda.

Andere uitvaartonderneming

Leden, die binnen het werkgebied van de vereniging wonen en zonder toestemming van het bestuur van Algemeen Belang Scheemda of overleg met ZOG BV een uitvaart door een andere uitvaartonderneming laten verzorgen, riskeren de door het bestuur vastgestelde pakketvergoeding. Het bestuur behoudt zich in deze gevallen het recht voor geen maximale vergoeding beschikbaar te stellen

Aulabeheerster

mevr. J. Weber-Koetje
Gasthuislaan 15
9679 KC Scheemda
tel (0597)552293
mobiel 06-10674541

Ledenadministratie

Coöperatieve Uitvaartorganisatie Groningen Oude Pekela
tel. (0597) 612353)
bereikbaar maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9.00-12.00 uur.

Meer informatie aanvragen

Wilt u meer informatie ?

Heeft u vragen of wilt u meer informatie ? Vul dan dit formulier in en wij zullen z.s.m. contact met u opnemen.